02393686868 - 02393686867 - 0913357488 - 0948881888

Khách Sạn NewStar Hà Tĩnh

Địa chỉ: Quốc Lộ 1A - nam Cầu Phủ - Thạch Bình - TP.Hà Tĩnh

Email:newstarhotel.ht@gmail.com

Điện Thoại - Hotline :02393686868 - 02393686867 - 0913357488 - 0948881888

Liên hệ với công ty
Họ tên (*): Email (*): Địa chỉ (*): Điện thoại
Những phần đánh dấu (*) là bắt buộc!
Tiêu đề (*): Nội dung (*):
NewStar Hotel